Rovanda doet mee aan de onderwijsroute

16 maart 2020 om 08:49

Twee groepen leerlingen van de VMBO afdeling van CSG De Lage Waard bezochten Rovanda aan de Ketelweg 33 te Papendrecht.

In de bedrijfskantine werden zij ontvangen door mevr. H.M. van Wijngaarden van wie zij informatie kregen over de geschiedenis van het bedrijf en wat het bedrijf anno 2020 allemaal doet.

Aansluitend volgde de rondleiding langs de diverse afdelingen van het veelzijdige bedrijf, zoals de verkoop, het magazijn, de werkplaats, waarbij de leerlingen met eigen ogen konden zien wat er tijdens de inleiding was verteld.

De eerste groep ontmoette ook directeur dhr. R. van Dalen, die de jongelui op het hart drukte vooral goed hun best te doen.

Bij de afdeling PBM (Persoonlijke Bescherming Middelen) werd uitgelegd hoe belangrijk het is om bijvoorbeeld je gehoor te beschermen tegen lawaai en je zichtbaarheid op straat te vergroten door het dragen van een veiligheidshesje.

Vervolgens mochten de leerlingen het door Rovanda aan alle leerlingen geschonken veiligheidshesje bedrukken met de tekst:

TECHNIEK IS DE TOEKOMST!

Daarna volgde in de kantine nog een vragenrondje, waarbij behalve vragen over het bedrijf ook vragen over werktijden en het aantal weken vakantie aan de orde kwamen.

Benadrukt werd dat hoger onderwijs en/of de universiteit niet het hoogste doel hoeft te zijn, integendeel. Voorbeelden te over van mensen die met een diploma van de LTS of de MAVO (zo heette het VMBO vroeger) bloeiende bedrijven hebben opgebouwd of als werknemer veel hebben bereikt. Maak in ieder geval wel deze school af, ook al hou je niet zo van leren. En laat je vooral door niemand aanpraten dat een VMBO opleiding niks voorstelt.

Het bedrijfsleven zit te springen om technische mensen en mensen die liever met hun handen werken.

Je kunt daarin een mooie toekomst opbouwen, waarbij je overigens wel in gedachten moet houden dat door geen enkele werkgever op prijs wordt gesteld als je te laat op je werk komt of als je je werk maar half doet.

Tot slot werd alle leerlingen veel succes toegewenst. Hopelijk hebben zij – bij Rovanda en alle andere deelnemende bedrijven – genoeg inspiratie opgedaan om hun VMBO diploma te gaan halen en daarna – als ze verder doorleren niet zien zitten – hun weg zullen vinden in het bedrijfsleven, dat hen met open armen zal ontvangen.

canvas
error: Content is protected !!